رضا از یزد

هیچ چیزی را تا اهلی نكنند.نمیتوان شناخت.ادمها دیگر وقت شناختن هیچ چیز را ندارند.انها چیزهای ساخته و پرداخته از دكان میخرند.اما چون كاسبی نیست كه دوست بفروشد.ادمها بی دوست و اشنا مانده اند.اگر كاسبی نیست كه دوست بفروشد......در عوض انقدر دوستان كاسب هستند كه تو را به پشیزی بفروشند ....معلم به پسرك گفت بیا پای تخته و انشایت را كه علم بهتر است یا ثروت را بخوان پسرك جواب داد ننوشته ام معلم او را ته كلاس پا در هوا نگه داشت پسرك در حالی كه دستان سرخ شده اش را به هم میمالید تا از دردش كم شود ارام گفت*(ثروت بهتر است چون اگر داشتم دفتری میخریدم و انشایم را مینوشتم)* این­گونه نگاه کنیم:
1. مرد را به عقلش نه به ثروتش
2. زن را به وفایش نه به جمالش
3. دوست را به محبتش نه به کلامش
4. عاشق را به صبرش نه به ادعایش
5. مال را به برکتش نه به مقدارش
6. خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
7. اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش
8. غذا را به کیفیتش نه به کمیتش
9. درس را به استادش نه به سختیش
10. دانشمند را به علمش نه به مدرکش
11. مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش
12. نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش
13. شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
14. دل را به پاکیش نه به صاحبش
15. جسم را به سلامتش نه به لاغریش
16. سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش..........فقیر به دنبال شادی ثروتمند،و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است.كودك به دنبال آزادی بزرگتر و بزرگتران به دنبال سادگی كودكان است.پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمندان.آنانكه رفتن به دنبال بازگشت و آنانكه مانده اند اندر دل رویای رفتن دارند. پس،كدامین پل در كجای دنیا شكسته است كه هیچكس به مقصد خود نمیرسد؟

من بسیارمهربان ووفادارنسبت به کسی که دوستم داشته باشد زیبایی طرف هم برام خیلی مهم نیست فقط وفادارباشدامیدوارم همه کسانی که درسایت عضوهستن روزای خوبی درزندگی داشته باشند

  • تاریخ عضویت :

     1391/08/18
مشخصات عمومی
نام: رضا
سن: 33 ساله متولد 1363/03/27
محل سکونت: شهر یزد از استان یزد
وضعیت ازدواج: مجرد
شغل و تحصیلات
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:
وضعیت اشتغال: شاغل
شغل:
مشخصات ظاهری
قد: 167
وزن: 58
رنگ پوست: سفید
زیبایی - یک کمترین:
تیپ - یک کمترین:
اعتقادات
دین و مذهب: اسلام - شیعه
میزان اعتقادات: مذهبی معمولی
وضعیت حجاب: آقا هستم
وضعیت مالی
میزان درآمد خانواده: بدون درآمد
میزان درآمد: بین 1 تا 1/5 میلیون تومان
وضعیت مسکن:
وضعیت اتومبیل: دارای اتومبیل بین 10 تا 20 میلیون
وضعیت سلامت
وضعیت سلامت: سالم
شرح بیماری: